Sample Page

Siekalas Blog’s
Paldies, ka iegriezies pie siekalas.

Garšīgie ražojumi ik dienas.

Jau pavisam drīz!

Abonenta publicētie materiāli saitā ir viņa īpašums, taču tajā pat laikā abonents piekrīt piešķirt brīvi pieejamu un izmantojamu, starptautisku un bez autoratlīdzības sava materiāla licenci (ar tiesībām veidot apakš licenci), lai citiem abonentiem būtu brīva iespēja izmantot, pārkopēt, saglabāt, publicēt, demonstrēt, izplatīt, pārveidot, uzglabāt un izmantot kā pamatu jauna materiāla radīšanai konkrēto abonenta materiālu. Abonentam pilnībā izbeidzot darbību saitā,  ir pienākums nodrošināt abonenta satura turpmāku neizmantošanu un šo saturu izņemt no saita. Tomēr abonentam jāņem vērā, ka ir gadījumi, kad ne visa informācija saistībā ar šī abonenta saturu uzreiz tiek izņemta no saita. Abonents garantē un piekrīt, ka viņam ir tiesības piešķirt un mūsu saitam augšup minētās tiesības. Abonents garantē un apliecina, ka viņš nesekmēs un nekā citādi neveicinās tāda satura izplatību, kas (a) pārkāpj vai nav saskaņā ar citas personas autortiesībām, (b) atklāj komercnoslēpumu, izņemot gadījumu, ja pašam abonentam pieder konkrētais komercnoslēpums vai ir iegūta atļauja tā izpaušanai, (c) pārkāpj citas personas intelektuālās īpašumtiesības vai privātumu, (d) apmelo, ļaunprātīgi izmanto, apdraud, veicina naidu, apvaino vai jebkā citādi pārkāpj trešās personas tiesības, (e) satur vīrusu, trojas zirgu vai jebkādu citu ļaunu programmatūru, lai ar apzinātu nolūku bojātu, traucētu, slepeni pārtvertu, apturētu vai piesavinātos kādi citu sistēmu, datus un informāciju, (f) jau iepriekš ticis atzīts par nepiemērotu un noteikumiem neatbilstošu. Blogs patur tiesības izņemt abonenta saturu no saita un daļēji vai pilnībā ierobežot abonenta tiesības izmantot pakalpojumus jebkurā brīdī, ja tā nosaka likums, tikušas saņemtas sūdzības par materiāla saturu no trešajām personām.